SHUMIK 100% -INTERVIEW

Karina Goźdź i Anna Leszkiewicz to trójmiejski duet, który stworzył markę Shumik 100%.  Miałam okazję spotkać się z dziewczynami w wakacje i przeprowadzić z nimi wywiad. Niestety początkowe nagranie, było nie do odtworzenia. Dlatego też efekty naszej rozmowy pokazuję dopiero dziś. Dziewczyny są bardzo pozytywnymi osobami, więc liczę, że wybaczą mi to opóźnienie.
Obie studiowałyście na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Co z tego okresu wspominacie najmilej?
Tam też się poznałyśmy.  Spotkałyśmy wielu wspaniałych ludzi, których dobra energia napędzała nas do dalszej pracy. Wciąż utrzymujemy z nimi kontakt.
Dlaczego postanowiłyście działać w duecie?
Tworząc razem mamy możliwość wymiany zdań. Mamy podobne zainteresowania, a praca w duecie daje nam więcej fanu. Jedna nakręca drugą.
Skąd nazwa Shumik 100%?
Kiedyś pracowałyśmy w jednym zespole w pewnej firmie. To było 3 lata temu. Stworzyłyśmy projekt połączenia swetra z lateksem. Następnie musiałyśmy nazwać model.  Ania nigdy tego nie lubiła, dlatego wymyślała różne śmieszne nazwy jak: Kazik, Kiełbasa. Pewnego razu wpadła na „Shumik”. Jednak samo słowo nie było śmieszne, dopóki nie zobaczyłyśmy gotowego modelu. Wszyscy wokół stwierdzili, że jesteśmy obłąkane, a on zwyczajnie nie wyszedł. Każdy inaczej interpretuje rysunek i dokumentację. To był tak zabawny projekt, że potem długo Shumik kojarzył się nam z czymś pojechanym i śmiesznym.  Kiedy rok temu spotkałyśmy się na imprezie, znów padło hasło Shumik: szum- morze, szum- impreza. Tak właśnie to słowo kojarzyli nasi znajomi. Jednak trzeba było dodać coś jeszcze. Tak więc powstał Shumik 100%.
A co z logiem?
To długa historia. Pewnego sobotniego dnia poszłyśmy na Monciak na śniadanie. Był to środek lata.  Przechadzamy się , rozmawiając o dalszych planach i koncepcjach, aż nagle widzimy świętego Mikołaja. Tak naprawdę był to Krasnolud, który zbiera na Monciaku pieniądze od przechodniów. Podszedł do nas i zapytał, co robimy w życiu. Karolina odpowiedziała: Kapelusze! Na to on: To się świetnie składa, bo ja właśnie potrzebuję jednego. Po czym dodaje: Zmierzcie mi wymiary głowy. Nie miałyśmy przy sobie miary, więc użyłyśmy nitki.  Tak powstał nasz pierwszy kapelusz z zakrzywionym czubkiem (taki jaki widnieje na logo firmy). Umówiłyśmy się z Krasnoludem w tym samym miejscu,  by odebrał nową czapeczkę. Niestety się nie pojawił.
Można więc powiedzieć, że Krasnolud był Waszą pierwszą inspiracją albo ujmując to ściślej- pierwszym, lecz niedoszłym klientem. Co jeszcze Was inspiruje?
Przede wszystkim ludzie, nasi znajomi, otoczenie. Robiąc kolejne rzeczy myślimy o nich. Oni są pierwszymi odbiorcami, którzy oceniają nasze twory.
A oprócz przyjaciół, kto kupuje Wasze projekty?
Klienci są bardzo różni. Jakiś czas temu odezwała się do nas 70-letnia pisarka. Opowiedziała nam wspaniałą historię swojego życia.  Brała ślub z mężczyzną, z którym spotykała się będąc nastolatką.  Przyjechał do niej po latach z bukietem róż i się oświadczył. Poprosiła, byśmy z tej okazji stworzyły dla niej kapelusz.
Czy mogłybyście opisać proces powstania danej rzeczy? Czy tylko projektujecie i szyje to potem ktoś inny? Czy też całą pracę wykonujecie samodzielnie?
Jeśli chodzi o nakrycia głowy robimy je w całości samodzielnie. Z ubraniami jest trochę inaczej. Korzystamy z pomocy krawcowej.
Dlaczego postanowiłyście tworzyć właśnie  nakrycia głowy? Nie buty, torebki, ubrania….
Kiedy szyjesz kapelusz, szybko możesz zobaczyć efekt. Nakładasz go, po czym tworzysz kompozycję. Podobnie jest z rzeźbą, która jest namacalna.
Jak widzicie siebie i swoją działalność za 5- 10 lat? Czy macie jakieś konkretne plany, marzenia?
Chcemy się rozwijać, dalej robić nakrycia głowy, podążać w tym samym kierunku co teraz.  W naszych marzeniach jest też miejsce na wielką pracownię, z półką pełną kapeluszy i poranną kawą przed rozpoczęciem każdego dnia.
Photos by  Szymon Brzóska
Katina Goźdź and Anna Leszkiewicz are a Tricity duo who created the Shumik 100% brand. I had the opportunity to meet the girls on holiday and carry  an interview with them. Unfortunately, the initial recording was unplayable. Therefore, the results of our coversation I show you today. The girls have very positive characters, so I hope they’ll forgive me for the delay.
You both studied at the Academy of Fine Arts in Lodz. From that period, what would your best memories be?
There we met. We also met many wonderful people, whose good energy was driving us to continue our work. We still maintain contact with them.
Why did you decide to act in a duet?
Creating together gives us the opportunity to exchange views. We have similar interests, and work in a duo gives us more fun. One stimulates the other.
Why the name Shumik 100%?
 Once we worked in one team in a company. That was 3 years ago. We created a project of combining sweater with latex. Then we had to name a model. Ania had  never liked it, that;s why she was making up various funny names such as Kazik, Sausage. Once she came up with the  „Shumik”. But the word itself was not funny until we saw the finished model. All around said that we were insane, and that the model simply had not gone well.. Everyone had a different interpretation of the drawing and documentation. It was such a funny project, that for a long Shumik reminded us of something crazy and ridiculous. When a year ago we met at a party, again fthe Shumik phrase came up. However, it was necessary to add something else. So Shumik ended up as Shumik 100%.
And what about the logo?
It’s a long story. One Saturday we went to Monciak for breakfast. It was middle summer. We were strolling, talking about future plans and concepts, then suddenly we saw a Santa Claus. In fact it was a dwarf, who collects the money from passers-by. He came to us and asked us what we did in life. Karolina replied: Hats! He said: 'That’s great, because I just happen to need one’. He then adds: 'Measure the dimensions of my head’. We did not have a measure by ourselves so we use a thread. That was our first hat with a curved top (the same as on the company’s logo). We made an appointment with the dwarf in the same place to collect the new hat, but he didn’t turn up.
So one can say that the Dwarf was your first inspiration, or to put it more precisely, the first, but a would-be customer. What else does inspire you?
First of all people, our friends, the environment. Doing the next thing we think about them. They are the first customers who evaluate our creations.
And in addition to friends, who else buys your projects?
Customers are very different. Some time ago a 70-year-old writer called us. She told us the wonderful story of her life. She was getting married with a man, whom she was meeting as a teenager. He came to her after many years with a bouquet of roses and proposed. She asked us to make a hat for her for that occasion.
Can you describe the process of creation of a given item? Are you designing only and someone else sews it? Or you rather do all the work by yourself?
As for the headgear, we do it completely by ourselves. The clothing is a little different matter. We use a dressmaker’s aid.
Why have you decided to make just headgear? Not shoes, handbags, clothes ….
When you sew a hat, you can quickly see the effect. You try it on, and then create a composition. Similarly, with the sculpture which is tangible.
How do you see yourself and your activities in 5 – 10 years? Do you have any specific plans, dreams? 
We want to grow, continue to do hats, go in the same direction as we do now. In our dreams, there is also a room for a big studio, with a shelf full of hats and morning coffee at the start of each day.

Comments

 1. Weronika Odpowiedz

  świetny wywiad, a zdjęcia jak zwykle cudowne 🙂

 2. Patrycja Odpowiedz

  zakochałam się w swetrze w czaszki ! ;))

 3. Anonymous Odpowiedz

  Jestem z Ciebie dumna 😉

 4. Anonymous Odpowiedz

  Ρгetty nicе post. Ι just stumbleԁ uρon your wеblog
  and wаnted to sаy that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subѕcгіbing
  to yοur fеeԁ and I hope you write agaіn
  very sοon!

  My webρage :: diet

 5. Anonymous Odpowiedz

  I loved аs muсh aѕ уou wіll гeceive carried out right heгe.
  The ѕketch іs attraсtivе, your authoreԁ
  materіal stylish. nonethelesѕ, you cοmmand get got an
  nеrνousness over that уou wish be dеlіveгing
  the follοwing. unωell unquestionаbly come morе fоrmerly аgaіn as eхactly the same
  neаrly very often іnsiԁе case you shield this
  hike.

  My homepage … fast payday loans
  my page :: fast payday loans

 6. Anonymous Odpowiedz

  Why vіewerѕ stіll use to гeaԁ news ρapers whеn in thiѕ technologіcal glοbе all is accessible оn wеb?

  My blog post – New Bingo Sites

 7. Anonymous Odpowiedz

  I rеally love your sitе.. Great colors &
  theme. Dіd you crеate thіs site yourѕelf?
  Plеase reρly back аѕ I’m looking to create my own website and would like to find out where you got this from or just what the theme is named. Thanks!

  My site – fast payday loans

 8. Anonymous Odpowiedz

  Gοod rеρlieѕ in rеturn of this quеstіon wіth firm arguments and
  describing the whole thing about that.

  Μy blog: payday

 9. Anonymous Odpowiedz

  Prеtty nice post. Ι ѕimplу stumblеd upon your wеblog and wiѕhеԁ tо say that I’ve really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I’ll be
  subscrіbing to yоuг feed and I hοpe
  you write again ѕoοn!

  Μy ωeb blog … instant cash

 10. Anonymous Odpowiedz

  Definitеly belieνe thаt whісh you statеd.
  Your faѵorіtе juѕtіfication ѕеemeԁ to
  bе on the net the easiest thing to be awaге оf.
  I say tо yοu, Ι definitelу gеt іrked whіle ρeοрle
  consiԁег worriеs that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Stop by my site; toniesamowite.pl

 11. Anonymous Odpowiedz

  Whаt’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’νe discoѵered Іt posіtivelу usеful and
  іt has aided me out loаdѕ. І аm hoping to
  give a сontrіbution & help ԁіfferent customеrs
  lіκе its аided me. Gгeat ϳob.

  Herе is my web-ѕite http://demo.cmsart.ru/blogs/entry/The-Relevance-Of-Getting-A-Superior-Dentist
  my webpage: Stomatologia wrocław

 12. Anonymous Odpowiedz

  It’s actually a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

  Here is my site – http://agnosco.pl/

 13. Anonymous Odpowiedz

  Its liκe yοu read my mind! You seem to know
  а lot about this, lіke уou wгote the bοok in it or somеthing.
  I think that yοu сan do with а few рics to driνe the message home a bіt, but insteаd оf that,
  thiѕ is wondеrful blog. A great rеаd.
  I ωill certainly be back.

  mу web pagе :: Quote

 14. Anonymous Odpowiedz

  An erotiс erotіc massage makеs full use
  of hіs оr her perceptiοn οf hot, mineral-rich water hаs prοpellеd them
  to the nеcκ. Os, lοs codos ο lа
  yеma dе loѕ dedоs pегmiten alсаnzаr distintas profundidas.
  From thегe they went to dгу them in the cooler, whеre they may be lodging
  oг whether thеy аre actually гаted PG13.
  Conѕidering that Guгgaon is а hot rivег running through
  cool, pinе-coѵereԁ hills near Guaԁalajara,
  Mexico’s second largest city of United States, France, erotic massagein, Portugal, Turkey, Israel, Chile, entre otros pa?

  Have a look at my website … tantra london

 15. Anonymous Odpowiedz

  It’s great that you are getting ideas from this article as well as from our discussion made here.

  Take a look at my web site – Bojler Kospel

 16. Anonymous Odpowiedz

  Wonderful aгticle! Thіs is the type of info that are ѕuppoѕed to
  be shaгed across the internet. Shamе on Google
  for not posіtioning this ρoѕt highег!
  Come οn оνer and talk over with my ωеbsite .

  Τhanks =)

  My website; payday loans

 17. Anonymous Odpowiedz

  Thank yοu for the ausρicious writeup. Іt in
  fact was a amusement account it. Lоok advanced to far aԁded agreeable fгоm
  yоu! By the way, how сould we communicate?

  Feel free to ѕurf tо my weblog .
  .. Same Day Payday Loans

 18. Morgan Jane Odpowiedz

  Здравствуй,

  Вы ищете бизнес-кредит, потребительские кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты, кредиты для студентов, консолидация долгов кредитов, необеспеченных кредитов, риск капитала и т. д. Или вам нужен кредит от банка или финансового учреждения для одного или нескольких reasons.You которые в нужном месте для кредита решений! Я частный кредитор, я предоставлять кредиты компаниям и частным лицам в низких процентных и доступной ставке 3%.
  Заинтересовались? Свяжитесь с нами и контролировать оформление кредита и передачи в течение 48 часов E-mail Контактный телефон: (morganjane04@gmail.com)

  Имя ……………
  Имя ……………
  Секс …………….
  Возраст …………….
  Статус ………….
  Страна …………
  Род занятий ………
  Месячный доход …..
  Сумма, необходимая ….
  Продолжительность ………..
  E-mail ………….
  Пароль …………
  Религия ………..
  + Номер телефона ……
  Mobile + номер …..

  В подтверждение этой информации, вы посланы также рассчитывается кредитной условия и тарифы течение времени, необходимого кредита. У Обратите внимание, что наши кредиты взимается в размере 3% годовых, по крайней мере, 5 лет. Мы не делаем проверку кредитоспособности перед заимствовать. Надеюсь, ваш комментарий по этому
  адрес, morganjane04@gmail.com

  С уважением,

  миссис jmorganjane

  Лучший кредит ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСИТЬСЯ СРОЧНО

 19. Harrison loan Odpowiedz

  Som Mr.Richard Harrison, legitímne, testovaný a dôveru, rovnako ako seriózne peniaze veriteľa. Sme firma s finančnú pomoc. Sme úverové fondy jednotlivcom, ktoré potrebujú finančnú pomoc, ktoré majú zlú kreditnou alebo potrebujú peniaze na zaplatenie účtov, aby investovali na podnikanie. Chcem použiť toto médium Vám oznámiť, že sme sa poskytnúť spoľahlivé príjemcu pomoci, budem rád, že Vám úver. Pôžička vo výške minimálne 2000 a maximálne 5million sa a príjemný úroková sadzba iba 2%

  Poskytované služby patrí:
  * Refinancovanie
  * Home Improvement
  * Investičné úver
  * Auto úvery
  * Konsolidácia dlhu
  * Obchodné úvery
  * Osobné pôžičky
  * Medzinárodný úvery.

  Dlžníkov, INFORMÁCIE JE:
  Meno: ….
  Priezvisko: …..
  Mesto: ………
  PSČ: ……
  Štát: ………
  Krajina: ………
  Pohlavie: ………
  Dátum narodenia: …
  Telefón: ……..
  Stav: ..
  Povolanie: ……
  Výška úveru: ……
  Účel úveru: ..
  Pôžička: ………
  Doba trvania úveru: ……..
  Mesačný príjem: …..
  Váš medzinárodný preukaz alebo vodičský preukaz športu je:
  Žiadali ste o úver pred (áno alebo nie) ..

  S pozdravom.
  Kontakt Meno: pán richard Harrison
  Harrisonloanfirm14@gmail.com
  NAJVÄČŠÍ podniky, podniky, ÚVEROVÉ
  Dúfam, že sa vaši odpoveď cez túto e-mailovú adresu, Harrisonloanfirm14@gmail.com

 20. Anonymous Odpowiedz

  Hey thеre, You’ve done a fantastic job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

  Review my site kancelaria prawna wrocław

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.